Vi ste na stranici: Home › Usluge › Knjigovodstvene usluge

Usluge

 

-Precizne i azurne knjigovodstvene usluge

-Poresko savetovanje 

-Obracun PDV-a

-Zastupanje pred organima Poreske uprave

-Prijave,odjave radnika kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose 

-Obracun zarada i naknada zarada, ugovora o delu, honorara...

-Izradu M-4 obrazaca,PPP obrazaca 

-Upis radnog staza

-Korespodenciju sa Poreskom Upravom  

-Maloprodaja, veleprodaja-izrada faktura i kalkulacija

-Vođenje knjigovodstva troškova

-Obračun kamata

-Popunjavanje različitih tipova obrazaca

-Priprema dokumentacije u vezi sa odobravanjem kredita

-Izrada zavrsnih racuna, godisnjih izvestaja

 Neke od usluge koje ćemo profesionalno obaviti za Vas, a koje se tiču osnivanja nove firme, preduzeća ili radnje, su:

  •   Podnošenje zahteva za osnivanje preduzeća
  •   Izbor adekvatne pravne forme (da li osnovati radnju ili preduzeće?)
  •   Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre i PIB-a
  •   Strategija prilkom ulaska u sistem PDV-a
  •   Izrada pečata
  •   Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave
  •   Prijava Vaših zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno poslovanje
  •   Konsultacije i savetovanje tokom celog postupka

 

Prethodno navedeno je samo deo posla koji obavljamo za nase klijente i sve u cilju zadovoljenja potreba istih.