Usluge
 • Precizne i ažurne knjigovodstvene usluge

 • Poresko savetovanje

 • Obračun PDV-a

 • Zastupanje pred organima Poreske uprave

 • Prijave,odjave radnika kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose

 • Obracun zarada i naknada zarada, ugovora o delu, honorara...

 • Izradu M-4 obrazaca,PPP obrazaca

 • Upis radnog staza

 • Korespodenciju sa Poreskom Upravom

 • Maloprodaja, veleprodaja-izrada faktura i kalkulacija

 • Vođenje knjigovodstva troškova

 • Obračun kamata

 • Popunjavanje različitih tipova obrazaca

 • Priprema dokumentacije u vezi sa odobravanjem kredita

 • Izrada završnih računa, godišnjih izvestaja

 • Podnošenje PPDG-1S prijave kod osnivanja I mirovanja preduzetnika

 • Podnošenje PPDG-1R prijave za paušalce

 • Podnošenje PPDG-2R prijave za lični porez tj, porez na dohodak građana

 • Vođenje knjiga turističkim agencijama I još puno toga

Neke od usluge koje ćemo profesionalno obaviti za Vas, a koje se tiču osnivanja nove firme, preduzeća ili radnje, su:
 • Izrada pečata

 • Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave

 • Prijava Vaših zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno poslovanje

 • Konsultacije i savetovanje tokom celog postupka

 • Podnošenje zahteva za osnivanje preduzeća

 • Izbor adekvatne pravne forme (da li osnovati radnju ili preduzeće?)

 • Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre i PIB-a

 • Strategija prilkom ulaska u sistem PDV-a

Prethodno navedeno je samo deo posla koji obavljamo za nase klijente i sve u cilju zadovoljenja potreba istih.