CENOVNIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA
1            Osnivanje preduzetnika od 50 €
2            Osnivanje preduzeca (DOO) od 100 €
3            Osnivanje preduzeca sa stranim osnivacima od 200 €
4            Mesecno vodjenje preduzetnika od 80 €
5            Mesecno vodjenje preduzetnika u pdv-u od 100 €
6            Mesecno vodjenje pausalaca od 40 €
7            Mesecno vodjenje preduzeca (DOO) koje nije u pdv-u od 100 €
8            Mesecno vodjenje preduzeca (DOO) u sistemu pdv-a od 120 €
9            Statusne promene u APR-u od 50 €
10          Prelazak iz preduzetnika u doo od 150 €
11           Likvidacija firme preduzeca (DOO) od 400 €
12           Zatvaranje tj Likvidacija preduzetnika od 150 €
13          Osnivanje uduzenja od 100 €
14          Osnivanje sportskog udruzenja od 120 €

Cene variraju u zavisnosti od obima posla i u zavisnosti od specificnosti firme, budite slobodni da nas kontaktirate i da se dogovorimo oko svake cene.