Knjigovodstvena agencija BETA IN

 • BETA IN se bavi

  pružanjem knjigovodstvenih i racunovodstvenih usluga, vođenje poslovnih knjiga i procedure osnivanja, za sve vrste delatnosti preduzeca, preduzetnika i udruzenja gradjana.

 • Knjigovodstvena agencija je član

  Saveza Racunovodja I Revizora Srbije-SRRS I poseduje licencu za obavljanje knjigovodstvenih poslova.Broj licence -006310-Balsa Nikolic sa profesionalnim zvanjem Racunovođa.

 • Uvek smo u toku

  sa najnovijim propisima i sa napredkom ka internet elektronskom poslovanju sa Poreskom upravom, APR-om i PIO fondom čime omogucavamo brze i efikasnije poslovanje.

Naše usluge

 • Precizne i ažurne knjigovodstvene usluge

 • Vođenje knjigovodstva troškova

 • Zastupanje pred organima Poreske uprave

 • Korespodenciju sa Poreskom Upravom

 • Obracun PDV-a

 • Obračun kamata

 • Popunjavanje različitih tipova obrazaca

 • Izradu M-4 obrazaca,PPP obrazaca

Agencija za knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija Beta In nudi knjigovodstvene, računovodstvene i finansijsko-savetodavne usluge koje omogućavaju održiv finansijski i poreski razvoj vašeg poslovanja i upravljanje poslovnim procesima.

Bez obzira da li ste mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće, potrebne su vam usluge vođenja evidencije o svim finansijskim transakcijama, odnosno usluge upravljanja poslovnim procesima knjiga i poslovnim evidencijama. Beta In knjigovodstvo nudi računovodstvene i usluge finansijskog i poslovnog savetovanja koje obuhvataju:

usluge koje se odnose na osnivanje kompanije (predužeće, udruženje građana, DOO, pravno lice ili preduzetnik), finansijsko poslovanje i upravljanje finansijskim transakcijama

usklađenost poslovanja sa svim relevantim propisima i zakonima, kao i standardima u oblasti finansijskog izveštavanja (MSFI.)

priprema internih akata i dokumentacije u skladu sa važećim propisima

vođenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom i vođenje poslovnih knjiga

obračun zarada i plate zaposlenih

priprema bilansa stanja i bilansa uspeha

priprema mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja

priprema izveštja o promenama na kapitalu i tokovima gotovine

usklađivanje bankarskih računa

izveštaji o promenama na kapitaju i tokovima gotovine

upravljanje potraživanjima

pripremu i podnošenje svih poreskih prijava

pripremu nefinansijskih izveštaja

poresko savetovanje

kurirska služba i korespodencija

Zašto su vašem poslovanju potrebne usluge knjigovodstvene agencije?

Računovodstvene usluge se zasnivaju na poznavanju propisa i zakona koјi uređuju različite oblasti neophodne za zdravo poslovanje, poput poreza (na dohodak građana, imovninu…), radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, platnog prometa, trgovine, bruto i neto zarada, kamatnim stopama, zateznim kamatama itd.

Čak i ako poslujete na nivou malog preduzeća ili paušalca, potreban vam je knjigovođa koji će vam pomoći da uspešno poslujete i održite zdrav i pozitivan protok novca.

Vaš knjigovođa prati vaš posao i usklađuje ga sa propisima (Zakon o porezu, Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi itd.). Od osnivanja pa sve do realizacije postavljenih ciljeva, knjigovodstvene usluge vam obezbeđuju ažurno poslovanje.

Knjigovodstvena agencija Beta IN obezbeđuje sve vrste knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koje će vašem poslovanju omogućiti rast i razvoj. Vođenje knjiga, finansijskih transakcija i izveštaja će vam pomoći da poslujete na optimalnom nivou i u skladu sa vašim biznis ciljevima, omogućavajući vam da budete operativni i da donosite relevantne poslovne odluke.

Koje su knjigovodstvene i računovodstvene usluge potrebne malom, srednjem i velikom preduzeću?

U zavisnosti od veličine vašeg preduzeća, da li se radi o mikro, malom srednjem ili velikom preduzeću, korporaciji ili firmi; preduzetniku, udruženju ili društvu sa ograničenom odgovornošću (DOO), da li ste freelancer ili pravno lice, vašem poslovanju će trebati tačno određena vrsta ili skup računovodstvenih usluga. Potraživanja, inventar, iznos obaveza, zajmovi, prodaja i kupovine, troškovi zarade, obračun PDV-a, izrada završnog računa i poslovnog programa – neke su od osnovnih računovodsvenih usluga koje su potrebne malom preduzeću. Neka od osnovnih pitanja koja morate pitati svoju knjigovodstvenu agenciju su:

 • Koja vrsta dokumentacije mi je potrebna (poreski obrasci, prijavu zaposlenih na PIO fond, prijavu za sistem PDVa, podnošenje zahteva za osnivanje preduzeća)
 • Šta spada u poresku evidenciju?
 • Na šta se odnosi platni promet?
 • Šta podrazuma vođenje glavne knjige prometa (KEPU knjiga) i pomoćnih poslovnih knjiga?
 • Šta podrazumeva proces knjiženja (dnevnih transakcija, ulaznih i izlaznih faktura, knjižnih pisama i ostale dokumentacije)?
 • Šta podrazumeva proces knjiženja izvoda – priliva, odliva i komenzacija?
 • Na šta se odnosi IOS (izvod otvorenih stavki)?
 • Kako se obračunavaju plate zaposlenih ili zarada?
 • Kako se obračunava kamata?
 • Da li se troškovi poslovanja mogu smanjiti i kako?
 • Kako promene na kursnoj listi utiču na poslovanje?
 • Kako da upravljam svojim poslovanjem – bilans stanja, bilans uspeha, godišnji finansijski izvešaj?
 • Koji je model računovodstva najbolji?

Odgovor na svako od ovih pitanja zavisiće od specifičnosti vašeg poslovanja, broja zaposlenih kao i mesečnih i godišnjih prihoda. Odgovori na ova pitanja će usloviti ponudu i vrstu računovodstvenih usluga koja je potrebna vama i vašem poslovanju.

Kako računovodstvene usluge mogu unaprediti razvoj poslovanja i zaradu?

Jedan od osnovnih ciljeva svakog preduzeća jeste da raste i da se razvija. Računovođa prati vaše finansijsko stanje i može ukazati na prilike koje trebate iskoristiti kako biste ostvarili vaše biznis ciljeve – bilo da je to povećanje prodaje ili širenje vašeg poslovanja na novoj lokaciji. Vođenje knjigovodstvene i računovodstvene evidencije i dokumentacije na dnevnom, mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou daće vam priliku da donosete relevantne (data-driven) poslovne odluke i da ih uskladite sa vašim poslovnim ciljevima. U tom smislu, vaš računovođa bi trebalo da prepozna i sve prepreke ili nepravilnosti koje vas mogu kočiti u ostvarivanju vaših ciljeva (kao što je npr.prekomerno trošenje i odliv novca).

Na taj način, usluge knjigovodstvene agencije vam omogućavaju da pratite svoje poslovanje, kako u pogledu pravno-finansijskih obaveza tako i u pogledu predviđanja budućeg razvoja vašeg poslovanja i ostvarivanja dodatnog profita.

Knjigovodstvena agencija - kako izabrati najbolju?

Od 1.1.2021. svi pružaoci računovodstvenih usluga na teritoriji Republike Srbije moraju da registruju svoje poslovanje u nacionalnom Registru pružalaci računovodstvenih usluga. Samo registrovane agencije u kojima bar jedan zaposlen ima status ovlašćenog lica, tj. poseduje licencu može pružati računovodstvene usluge.

Knjigovodstvena agencija Beta In je član Saveza Racunovođa I Revizora Srbije-SRRS I poseduje licencu za obavljanje knjigovodstvenih poslova. Broj licence -006310-Balša Nikolić sa profesionalnim zvanjem Racunovođa.

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge u 2021. godini

Kao i druge oblasti i knjigovodstvo je promenilo svoje tokove od vremena kada je nastalo. Digitalizacija i savremene informacione tehnologije i dalje menjaju i transformišu knjigovodstvenu profesiju i knjigovodstvene agencije nudeći različite modele usluga poput razvijanja računovodstvenih softvera, poslovnih programa, web aplikacija za prodaju, online knjigovodstva i drugih softverskih rešenja. Beta in knjigovodstvena agencija u svom radu koristi elektronsko poslovanje i prilagođava se svim savremenih trendovima o oblasti poslovanja.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

Koliko traje procedura osnivanja I kada možete da je započnete?

Osnivanje traje 3-5 dana I mozete da osnujete firmu kad god to pozelite ako imate urednu poresku istoriju tj ako niste imali problema sa firmama u proslosti…

Preduzetnik ili DOO-preduzece?

Osnovne razlike izmedju preduzetnika I preduzeca je u tome sto preduzetnik odgovara licnom imovinom a preduzece imovinom firme, I sa preduzecem kao osnovnim ekonomskim subjektom mozete trgovati tj mozete ga kupiti ili prodati ili cak pripojiti drugoj firmi, dok preduzetnik to ne moze vec moze samo da ugasi ili u slicaju smrti da naslede naslednici. U slucaju zatvaranja firme preduzenik se mnogo brze I lakse zatvara I to je jos jedna njegova prednost, dok kod preduzeca likvidacija mora trajati minimum 120 dana.

Koje su to razlike kod preduzetnika u isplati lične zarade I paušalca?

Preduzetnik moze da se opredeli za isplatu licne zarade I da sam sebi odredi platu od minimalne do maksimalne I na osnovu toga da placa svoje obaveze u skladu sa svojim mogucnostima dok pausacima poreska uprava odredi koliki je mesecni porez I cesto zna da bude visok u zavisnosti od delatnosti I drugih faktora. Pausalci imaju godisnji limit za promet od 6 miliona dinara.

Kolike su poreske stope za dobit I kako se placaju?

-Poreska stopa za preduzeca su 15 posto poreza na dobit I jos 15 posto poreza na dividend u slucaju podizanja kapitala.
-Poreska stopa za porez na dobit(tj dohodak) preduzetnika je 10 posto I oni su oslobodjeni dividende tako da imaju samo taj porez I mogu dizati svoj novac. Sa jednom zackoljicom koja kaci svako fizicko lice ako predjete godisnji limit po zbiru zarada I dobiti preduzetnicke radnje placate jos 10 posto preko godisnjeg propisanog limita (pausal ne ulazi u ovo placanje kao ni prihodi od dividendi)

Šta je to test samostalnosti?

Test samostalnosti je uveden za sve preduzetnike nevezano da li su pausalci ili na licnoj zaradi kojim ce se utvrdjivati da li su samostalni na trzistu ili zavise od jedne firme(zbog slicajeva da su poslodavci terali zaposlene da registruju firme I time izbegnu radno pravni odnos). Test samostalnosti sadrzi devet pitanja I ako na 5 ili vise odgovorite negativno padate na testu samostalnosti I firma koja vas placa tj zbog koje se pada na testu samostalnosti je duzna da vam obracuna poreze I doprinose kao da ste radili kod njih, znaci ne placa preduzetnik nista vec firma koja ga je angazovala, sto mnogi tumace pogresno.Samo u sucaju da je poslodavac stranac onda ce kaznu platiti preduzetnik.

Knjigovodstvena agencija, Novi Beograd

Usluge knjigovodstva Novi Beograd, knjigovodođa Novi Beograd

Knjigovodstvo Novi Beograd, agencija za knjigovodstvo

Agencija za knjigovodstvene usluge Beograd

Knjigovodstvena agencija Beograd

Koliko koštaju usluge knjigovodstvene agencije - Cena usluge

Prosečna cena za različite knjigovodstvene usluge je različita u zavisnosti od broja transakcija i složenosti potrebnih računovodstvenih usluga. Na cenu knjigovodstvenih, računovodstvenih i finansijsko poslovnih usluga utiču mnogobrojni faktori poput: da li se preduzeće nalazi u sistemu PDV ili ne; koliko ima zaposlenih, koji je broj blagajni i osnovnih raspoloživih sredstva itd. Od specifičnosti preduzeća (međunarodno preduzeće, maloprodajni objekat, spoljašnja-unutrašnja trgovina), broja zaposlenih, mesečnih i godišnjih prihoda, kao i vrednosti imovine u poslovnoj godini zavisiće i cena usluga. Kontaktirajte nas i Beta In knjigovodstvena agencija će napraviti najbolju ponudu knjigovodstvenih usluga za vaše poslovanje.